Filipino"Pag may tiyaga, may nilaga."

"Hard work has its rewards."

Filipino Showcases