yabit

Hajah Zurinah Binti Haji Ya'akub

Modern language programme leader
Malay(Lecturer)

 • Office 7, 3rd floor, Language Centre/University Technology Hub (UTH) builiding


 • zurinah.yaakub@ubd.edu.bn
 • +673 2463001 ext. 2549

EDUCATION

MA Applied Linguistics (University of New South Wales, Australia)

BA Bahasa Melayu dan Linguistik (Universiti Brunei Darussalam)

Teaching Areas

  Berpengalaman dalam bidang Linguistik, Bahasa Melayu, dan Kemahiran Berkomunikasi. Berkebolehan mengajar beberapa modul seperti:

  • Malay for Non-Native Speakers Level 1-6
  • Brunei Malay
  • LB-2405 Kemahiran Homunikasi Strategik

  Research Areas

  • Bahasa Melayu dan Linguistik (Sosiolinguistik)
  • Pendidikan; pembelajaran dan pengajaran untuk pelajar dewasa.
  • Komunikasi dan Media Massa
  • Kebudayaan Melayu.

  Selected Publications

  • Noor Azam Haji-Othman, Hajah Suciyati Haji Sulaiman, Dk Liyana Puteri Pg Abd Ghani, Saidai Haji Hitam & Zurinah Haji Ya’akub. ‘Codeswtiching practices at Universiti Brunei Darussalam’s Language Centre’. In R. Barnard & J.A.H. McLellan, Codeswitching in university English language classes: Case studies and perspectives from Asian contexts. Multilingual Matters (ETA 2013)
  • Zurinah Ya’akub. (2009). Variasi Elemen Kekreatifan Bahasa Iklan. South East Asia: A Multidisciplinary Journal. vol. 9, 122-132.

  • Zurinah Ya’akub. Kajian Kekreatifan dalam Bahasa Iklan, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik, UBD.


  Services & Consultancy

   Aktif dalam menyediakan pelbagai khidmat pengajaran, terutama dalam pengajaran Bahasa Melayu kepada mahasiswa berbangsa asing dan para pegawai kakitangan universiti sendiri.

  • Ahli bagi Persatuan Linguistik Brunei Darussalam. [Januari 2010 – Sekarang].
  • Ahli bagi Teaching and Learning Centre’s Initiative. [Mac 2012 – Sekarang].
  • Ahli bagi UBD Machine Translation (UBD-MT) di bawah ASEAN Languages Machine Translation (ASEAN-MT). [September 2012 – Sekarang].