Staff > Cg Rabiatul

Rabiatul Adawiyyah binti Haji Hassan

Malay , Education Officer

Office 36, 3rd floor, Language Centre / University Technology Hub (UTH) building adawiyah.hassan@ubd.edu.bn +673 2463001 ext. 2527

Academic Background


  • Sarjana Muda Pendidikan (Pengkhususan Bahasa Melayu),Universiti Brunei Darussalam

  • Sarjana Bahasa Melayu dan Linguistik , Universiti Brunei Darussalam

Teaching Areas


  • Malay for Non-Native Speakers Level 1-6

  • LB-2406 Bahasa Melayu Akademik

  • LB-2405 Kemahiran Homunikasi Strategik

Research Areas


  • Bahasa Melayu dan Linguistik (Sosiolinguistik)

  • Pendidikan; pembelajaran dan pengajaran untuk pelajar dewasa.

  • Komunikasi dan Media Massa

  • Kebudayaan Melayu.

• Aktif dalam menyediakan pelbagai khidmat pengajaran, terutama dalam pengajaran Bahasa Melayu kepada mahasiswa berbangsa asing, ekspatriat dan para pegawai kakitangan universiti sendiri.