Staff > Nooralifah

Puan Noor Alifah binti Abdullah

Belait, Education Officer

Office 3, 3rd floor, Language Centre / University Technology Hub (UTH) building alifah.abdullah@ubd.edu.bn +673 2463001

Academic Backgrounds


  • Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah), UBD (2004)
  • Sarjana dalam bidang pengkhususan BM dan Linguistik, UBD – pernah mengikuti pengajian (1994-1999)
  • Sarjana Muda Sastera dengan kepujian dalam bidang Bahasa Melayu dan Linguistik serta Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam  (1988-1992)

Teaching Areas


  • Belait Language

Research Areas


  • Belait Linguistics
  • Belait Language Teaching

Struktur Bahasa Belait, 2004 (DB&P Brunei),

KKBS/Festival Kebudayaan Perkahwinan Ethnik Melayu di NBD, Adat Perkahwinan Puak Belait, 2013 (Muzium Brunei & Pusat Sejarah)

KKBS/Festival Kebudayaan Adat Resam Melayu, Adat Resam Melayu Khususnya Ethnik Belait di Negara Brunei Darussalam ‘Pantang Larang Kehamilan Puak  Belait’, 13-16, April 2015 ( DBPBrunei),

Tulisan lain yang berupa sastera, kritikan, bahasa, makalah, rencana, cerpen, sajak, pantun, haiku, tangka, syair dan gurindam pernah tersiar antaranya di dalam:

Buku Juara I & II & Hidayah (Pusat Dakwah Islamiah, BSB), 

Jurnal Penyelidikan Borneo – UBD (Hawai),  

Jurnal Bahasa (DBPBrunei),

Majalah Juara (DBPBrunei),

Majalah Bahana (DBPBrunei),

Majalah Beriga (DBPBrunei),

Jurnal Pangsura (DBPBrunei),

Majalah Mekar (DBPBrunei),

Buku Bahasa Jiwa Bangsa (DBPBrunei),

Buku Kumpulan Puisi Astrawani (Brunei),

Buku Kulimpapat (DBPBrunei),

Buku Adun Nan Alun Sebahtera (DBPBrunei),

Buku Sungai Siarau (DBPBrunei),

Buku Kumpulan Puisi Kemerdekaan (Brunei),

Tongkat Putih (DBPBrunei),

Majalah Wadah Yayasan (Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah),

Buku Antologi Sastera Serumpun (Semporna, Sabah), 

Buku Puisi Dirgahayu KBDYMM SHHBolkiah 70 th 2016 (Brunei),

Buku Antologi Puisi PSBNS 2017 (Brunei),  

Buku Antologi Puisi Guru 2018 (Jakarta),

Buku Puisi Doa Seribu Bulan 2018 (Jakarta),

Buku Antologi Puisi Sempena PSN ke-19 2018 (Brunei),

Buku Antologi Puisi (Jakarta),

Buku Kisah Hidup 2019 (Kuala Lumpur), 

Buku Antologi Puisi Penulis Asterawani bersama Penulis Johor 2019 (Johor),

Buku Antologi Puisi Dalam Cermin Sejarah Jubli Emas 50 tahun Di Atas Takhta 2020 (Pusat Sejarah Brunei)

Buku Antologi Puisi Pohon-Pohon Di Pantai 2021 (Brunei),

Buku Kumpulan Pantun Nasihat 1000 Guru Asean 2021 (Jakarta),

Buku Antologi Puisi Penulis Brunei & Nepal 2021 (Nepal),

Buku Kumpulan Gurindam Kalbu 2022 (Jakarta)